80% van je rimpels komt voort uit...

Je weet het!

UV-blootstelling lijkt verantwoordelijk te zijn voor 80% van de zichtbare tekenen van veroudering in het gezicht

In dit onderzoek werden 298 blanke vrouwen in twee groepen verdeeld op basis van hun geschiedenis van blootstelling aan de zon: ofwel op zoek naar de zon, ofwel fobisch voor de zon.

Ze werden ook beoordeeld op basis van de vier hoofdcategorieën van tekenen van visuele veroudering: rimpels/textuur, gebrek aan stevigheid van het huidweefsel, vaataandoeningen en pigmentatieheterogeniteiten (oneffenheden).

Het doel van het onderzoek was om te bepalen hoeveel van de visuele tekenen van veroudering te wijten waren aan blootstelling aan de zon en ultraviolette straling, in tegenstelling tot andere externe factoren zoals zwaartekracht en vervuiling, of levensstijlfactoren zoals voeding, tabak, ziekte en stress.

De onderzoekers ontdekten dat er in alle leeftijdsgroepen een sterke correlatie bestond tussen blootstelling aan de zon en de schijnbare leeftijd. Met name pigmentatiestoornissen en rimpels/textuur zijn het sterkst verbonden met blootstelling aan ultraviolette straling (UV). De conclusie:

3. Identieke tweelingen met aanzienlijke verschillen in blootstelling aan de zon hebben een waargenomen leeftijdsverschil van meer dan 11 jaar

Dit onderzoekspaper geeft een overzicht van de huidige literatuur en onderzoek naar de theorieën over gezichtsveranderingen van skelet, zacht weefsel en huid in de loop van de tijd. Als zodanig is het een robuuste recensie. Maar in een deel van het artikel, dat zich richt op ouder worden, bespreken de artsen een voorbeeld van een 61-jarige tweeling die verschillende niveaus van blootstelling aan de zon heeft ervaren.

De ene tweeling had ongeveer 10 uur per week meer blootstelling aan de zon dan de andere, terwijl de laatste een body mass index had die iets hoger was dan de eerste. De tweelingbroer met meer blootstelling aan de zon werd als 11,25 jaar ouder beschouwd.

Bron